Monday, May 1, 2017

Thông báo kỹ thuật:

Thông báo kỹ thuật:

Blog KYDV thông báo để quý đồng hương và bạn đọc rõ:

Hiện tại 1:39 ngày 01 tháng 05 năm 2017 (giờ địa Phương).
 
Toàn bộ văn bản và đường liên kết (link) "Liên lạc đồng hương Dũng Vi" trên Blog KYDV đã tự động biến mất không rõ nguyên nhân và không thể sửa chữa được... Đây là vấn đề kỹ thuật và Blog KYDV không có chủ đích gây ra.

Những vấn đề về kỹ thuật thỉnh thoảng vẫn xảy ra trên mạng do nhiều nguyên nhân mà người dùng không thể biết được chẳng hạn như kỹ thuật, mất liên lạc và thông tin vv... chính vì thế mà Blog KYDV đã nhắc nhở quý vị nên lưu trữ lại bản gốc đề phòng những trường hợp như trên...

Quý vị cũng không nên cung cấp những thông tin nhạy cảm như nơi cư trú, nghề nghiệp, tài chánh vv... Như đã nói, Blog KYDV không chịu trách nhiệm về những thất thoát (nếu có). Kể từ hôm nay, Blog sẽ giới hạn bớt việc đăng tải bài viết trên mạng nếu không thật sự cần thiết, KYDV cũng sẽ giới hạn việc trao đổi thông tin cá nhân trên mạng, mong quý vị hiểu và thông cảm.
 
Nếu có những nhu cầu về Gia phả, xin vui lòng dùng điện thoại hoặc điện thư (E-mail):

Hiện nay Blog KYDV đã nhận được Gia phả của các họ trong Làng Dũng Vi sau đây:

1. ĐINH TỘC THẾ PHỔ (1 bản. Do ông Đinh Văn Diệm biên soạn. Ý kiến đóng góp xin gởi về ông Đinh Văn Diệm, Email: lamthydvd@gmail.com).

2. ĐINH TỘC THẾ PHỔ (Ngành Thứ 3) (1 bản. Do ông Đinh Văn Thắng và ông Đinh Văn Diệm biên soạn. Ý kiến đóng góp xin gởi về:

Ông Đinh Văn Thắng
E-mail: todi_1999@yahoo.com

Ông Đinh Văn Diệm
E-mail: lamthydvd@gmail.com

3. GIA PHẢ HỌ ĐINH (1 bản. Do ông Đinh Văn Tuyên biên soạn. Ý kiến đóng góp xin gởi về ông Đinh Văn Tuyên, Email tuyend@yahoo.com).

4. GIA PHẢ HỌ PHAN-TỰ (1 bản. Do ông Phan Tự Ngôn biên soạn. Ý kiến đóng góp xin gởi về ông Phan Tự Ngôn, E-Mail: ngonphan@ymail.com).

Blog KYDV